Ovce Jákobova

Ovce Jákobova je jedno z nejstarších známých plemen, které během své tří-tisícileté známé historie začínající na blízkém východě nepodlehlo křížení a míšení s jinými plemeny. Zmínky o chovech jsou patrné již v mozaikách z města Uruk ( 3000př.n.l.), kde jsou vyobrazeny krátko-ocasé ovce, ze kterých toto plemeno pravděpodobně pochází.

Novodobý chov začíná v 17. století v Anglii, kde se poté během století 18. rozšiřuje do dalších zemí včetně několika málo chovů v Českých zemích.

V 80. letech 20. století také vznikají v Americe a Anglii asociace, které zastřešují chovatele a vedou přesné registry o tomto ohroženém druhu. Na celém světě je známo cca 5000 kusů.

Plemeno je ceněnné především pro své výborné jemné maso. Vlna je střední kvality, ale je zvláštní pro strakatý vzor.
Zajímavostí je, že se tyto ovce ve 20. století používaly na ochranu majetku před vandaly a zloději a to možná pro svůj zastřašující vzhled-samci mají 4-6 rohů, samice 2-4.

stylez.sk © 2012